Вторник, 26 Мая 2020
Объявления: #

Получаете ли Вы государственные услуги посредством портала Электронного Правительства?

Да
Нет
Не понял о чем идет речь


Результаты
Другие опросы

Всего проголосовало: 72

 Итоги

Протокол №9 об итогах государственных закупок способом из одного источника

Категория: Итоги
Дата: 27.04.2015
Просмотры: 804 Печать страницы
Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама №__9__
 
Алматы облысының жалпы пайдаланымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеу жұмыстарына конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
 
Талдықорған қаласы 27.04.2015 жыл
сағат 16:00
 
1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» Мемлекеттік мекемесі, Талдықорған қ. Қабанбай батыр к-сі 26, Алматы облысының Алакөл ауданындағы Ақши ауылы Алакөл көлі жағалауы автомобиль жолын қайта жаңғыртуға жобалық-сметалық құжаттамаларын әзірлеу жұмыстарын бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүргізді.
 
2. Сатып алуға бөлінген сома:
Алматы облысының Алакөл ауданындағы Ақши ауылы Алакөл көлі жағалауы автомобиль жолын қайта жаңғыртуға жобалық-сметалық құжаттамаларын әзірлеу жұмыстарына (ҚҚС есебімен бірге) – 18 750 000,00 (Он сегіз миллион жеті жүз елу) теңге 00 тиын.
 
 
3. Осы тәсілді қолдануға негіздеме:
2015 жылғы 12 сәуірдегі №1 лот №763080-2 электронды конкурстың қортындысын және Жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мемлекеттік сатып алу конкурстық комиссиясының 2015 жылғы 12 сәуірдегі №14 хаттамасын шешімімен, сонымен қатар Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы №303-ІІІ Заңының 32 бабы 2) тармағына (29.12.2014 жылғы өзгертулер мен толықтыру) сәйкес, «бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы» басқарма басшысының 13.04.2015 жылғы №56 бұйрығы шығарылды.
 
4. Өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келуі:
- «Дизайн Сервис 2005»ЖШС, Алматы облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ кенті, Оразбекова к-сі №67.
Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы №303- ІІІ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағында (29.12.2014 жылғы өзгертулер мен толықтыру) көзделген талаптарға сәйкес келеді.
 
 
5. Шарт жасалатын өнім берушілердің атауы және орналасқан жері және осындай шарттың бағасы:
 
- «Дизайн Сервис 2005»ЖШС, Алматы облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ кенті, Оразбекова к-сі №67.
Алматы облысының Алакөл ауданындағы Ақши ауылы Алакөл көлі жағалауы автомобиль жолын қайта жаңғыртуға жобалық-сметалық құжаттамаларын әзірлеу жұмыстарына (ҚҚС есебімен бірге) – 18 750 000,00 (Он сегіз миллион жеті жүз елу) теңге 00 тиын.
 
6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат: жоқ.
7. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы бір көзден алу тәсілімен сатып алу нәтижесі бойынша ШЕШТІ:
1) Алматы облысының Алакөл ауданындағы Ақши ауылы Алакөл көлі жағалауы автомобиль жолын қайта жаңғыртуға жобалық-сметалық құжаттамаларын әзірлеу жұмыстары - «Дизайн-Сервис 2005» ЖШС, Алматы облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ кенті, Оразбекова №67 сатып алынсын.
2) Тапсырыс берушіге «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» Мемлекеттік мекемесі, Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат, «Дизайн-Сервис 2005» ЖШС, Алматы облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ кенті, Оразбекова №67, 8.05.2015 жылға дейінгі мерзімде келісім шарт жасалсын.
3) Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» Мемлекеттік мекемесі осы хаттаманың мәтінін Тапсырыс берушінің интернет-ресурсына жіберсін.
 
 
Төраға Самұратов Серік
Зейноллаұлы____________________
қолы
 
Төраға
орынбасары Мұқанов Қайсар
Нурмухамбетұлы ___________________
қолы
 
Хатшы Назарбеков Асылжан
Жумадиллаұлы ____________________
қолы
 
Мүше Донсебаев Калмұхамет
Жағипарұлы __________________
қолы
 
 
Мүше Дарибаев Ғалымжан
Темірғалиұлы _________________
қолы
 
 
Мүше Байсақов Қуандық
Қуатұлы _______________
қолы
Протокол №__9_ об итогах государственных закупок
способом из одного источника
 
Конкурс по государственным закупкам работ по капитальному ремонту дорог общего пользования областного значения Алматинской области
 
 
город Талдыкорган 27.04.2015 год
16:00 часов
 
1. Организатор государственных закупок:
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, провел государственные закупки способом из одного источника на разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на побережье оз. Алаколь Алакольского района Алматинской области.
 
2. Сумма, выделенная для закупки:
На разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на побережье оз. Алаколь Алакольского района Алматинской области (с учетом НДС) – 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
 
3. Обоснования применения данного способа:
В соответствии с пунктом 2) статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-ІІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014г.), и согласно Протокола об итогах электронного конкурса №763080-2 Лот №1 от 12 апреля 2015 года, и Протокола № 14 от 12 апреля 2015 года Решение конкурсной комиссии ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" был издан приказ руководителем управления от 13.04.2015 года за №56 «О проведении государственных закупок способом из одного источника».
 
4.Соответствие поставщика квалификационным требованиям:
- ТОО «Дизайн Сервис 2005», Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул. Оразбекова №67.
Соответствует квалификационным требованиям предусмотренным пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года №303- ІІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014г.).
 
5. Наименование и местонахождение поставщиков с которыми будут заключены договора и цена такого договора:
- ТОО «Дизайн Сервис 2005», Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул. Оразбекова №67.
На разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на побережье оз. Алаколь Алакольского района Алматинской области (с учетом НДС) – 18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын
6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений: нет.
7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:
1) закупить проведение работ На разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на побережье оз. Алаколь Алакольского района Алматинской области у ТОО «Дизайн Сервис 2005», Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул. Оразбекова №67.
2) Заказчику Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, в срок до 8.05.2015 года заключить договора о государственных закупках с ТОО «Дизайн Сервис 2005», Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул. Оразбекова №67.
3) Организатору государственных закупок Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.
 
Председатель Самуратов Серик
Зейноллаевич __________________
подпись
 
Зам.
председателя Муканов Кайсар
Нурмуханбетович __________________
подпись
 
Секретарь Назарбеков Асылжан
Жумадиллаевич ___________________
подпись
 
Член Донсебаев Қалмухамбет
Жагипарович __________________
подпись
 
 
Член Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич ___________________
подпись
 
 
Член Байсаков Куандык
Куатович ________________
подпись
 
Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.